Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/thereceptor.nl/public_html/lib/database2.inc.php on line 3

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/thereceptor.nl/public_html/lib/database2.inc.php:3) in /home/thereceptor.nl/public_html/templates/item.php on line 21

Contact

Share on facebook Share on twitter
a A
Contact

COLOFON THE RECEPTOR


Hoofdredacteuren
Paul Kempers & Brigitte van der Sande

 

info@thereceptor.nl

 

Auteurs
Amanda BerneBrigitte van der Sande
Christiaan Fruneaux
Emma Meelkens
Friso Wiersum
Jacqueline Oskamp
Joeri Boom
Jonah Freud
Juha van 't Zelfde
Lotte van Gelder
Manel Esparbé i Gasca
Nina Thibo
Paul Kempers
Teresa van Twuiijver

 

Tekstredactie
Els Brinkman

 

Beeldredactie
Kaleb de Groot

 

Ontwerp krant & website
Roosje Klap
www.roosjeklap.nl

 

Techniek website
Joris Lindhout

 

Deze publicatie is tot stand gekomen op initiatief van kunstenaars Kaleb de Groot en Roosje Klap naar aanleiding van een opdracht van Centrum Beeldende Kunst Utrecht (CBKU) en Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) en hoort bij de installatie THE RECEPTOR op de Vliegbasis van Soesterberg. Na opheffing van beide organisaties per 1-1-2013 werd het project overgedragen aan Stichting Vrede van Utrecht. THE RECEPTOR wordt financieel mogelijk gemaakt door Provincie Utrecht, SKOR, Stichting Vrede van Utrecht, K.F. Heinfonds, Bouwfonds Cultuurfonds, Rijksdienst Cultureel Erfgoed en CBKU.

 

Met dank aan
Artistieke Raad: Ella Derksen (curator CBKU/Vrede van Utrecht), Tom van Gestel/Huib Haye van der Werf (curatoren SKOR), Dennis Meyer (artistiek leider Festival De Basis 2013 Vrede van Utrecht), Joke Kleijweg/Gelinde Groeneveld (projecleiders Vliegbasis Soesterberg), Chris Bakker/Hendrike Geessink (beleidsmedewerkers Utrechts Landschap), Brett Bannink (beleidsmedewerker provincie Utrecht), De Regiegroep Vliegbasis Soesterberg: Mariëtte Pennarts (gedeputeerde Cultuur Provincie Utrecht), Saskia van Dockum (directeur - rentmeester Utrechts Landschap), Peter de Haan (intendant Vrede van Utrecht), Joke Leenders (wethouder Zeist), Rosan Coppes (wethouder Soest), Antoine Bertaudière, Tomás Janícek & Liz Klaver (Roosje Klap).

 

© auteurs, kunstenaars en fotografen 2013
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

 

De kunstenaars hebben ernaar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de makers wenden: info[at]thereceptor.nl

Close page